Monica Rossi anuncia su candidatura a la Alcaldia de Huelva